Trang chủ Điều khoản

Điều khoản

VuBlog – Chia sẻ kiến thức

Quy định chia sẻ bài viết

Các bài viết của Vũ blog đều tự tay admin viết hoặc được tổng hợp từ nhiều nơi. Trong trường hợp các bạn muốn share hay lưu lại. Chỉ cần ghi lại nguồn, đó là điều thể hiện mình tôn trọng tác giả.

 

 

Bản quyền logo

Logo của Vũ blog là do chủ blog thiết kế để khẳng định thương hiệu, nghiêm cấm các hành vi sao chép hay hoạt động thương mại logo dưới mọi hình thức.

 

Liên hệ

Bình luận bị đóng !